skip to Main Content

I spelet kommer du att möta vanliga situationer i skolan som kan vara svåra att tala om i vardagen, men är nog så viktiga. Ibland vågar man inte prata om det som är jobbigt i skolan, för man tycker det är obehagligt. Spela spelet Hur skulle du säga? Tonår och få en möjlighet att under mer avspända former få en diskussion om hur man skall bete sig mot varandra. 3–6 spelare.

Innehåller 60 spelkort, 6 par bedömningskort (gröna och röda) samt spelmynt.

Hur skulle du säga? Tonår är ett spel som kan användas i skolan för att stärka värdegrundsarbete och skapa en bättre skolmiljö. I första hand är spelet lämpat för årskurs 6-9.

499 SEK +moms

Back To Top