skip to Main Content
Hur skapades spelet?

Hur skulle du säga? är ett spel som är konstruerat av Karin och Mikael Berggren. Grundspelet för ledare skapades tillsammans med en kund i deras konsultverksamhet.

”Vi upptäckte att behovet att tala om ”elefantfrågor” på ett bra sätt är väldigt stort, men är i många grupper för svårt. Ofta blir effekten att människor inte talar med varandra direkt, utan om varandra och inte direkt med den det berör.”

Vad får man för effekter?

”Vi skapade därför ett verktyg som kan vara ett alibi för att ta upp frågor av känslig karaktär och träna på det i en litet ofarligare miljö”.

När man använder spelet så är det i första hand tänkt att det skall bli bra diskussioner och öppna upp för samtal kring ämnen som kanske varit svåra att beröra tidigare. Men användandet av spelet brukar också leda till att man berör flera frågor som behöver mer tid för att diskuteras. Då är vår rekommendation att avsätta tid senare, och fördjupa diskussionen efter man spelat klart.

Det ingår en spelledarmanual som man får med till varje köpt spel, där vi ger många tips hur man kan använda spelet.

Varför spel?

Det är lärorikt, roligt, engagerande och den kollektiva intelligensen ökar när alla bidrar.

Forskning visar också genom att bara lyssna på någon som berättar eller föreläser om ett ämne kommer man inte ihåg så mycket. Det kan röra sig om så litet som 5-10% efter 24 timmar.

Är man däremot med och bidrar med sina egna formuleringar och idéer blir lärandet mycket bättre och hågkomsten ökar också betydligt.

Dags att befria elefanten?

För ett relativt sett litet belopp får du ett kraftfullt verktyg för att skapa bra diskussioner! Alla våra spel är kvalitetssäkrade med företrädare för målgruppen som skall använda spelen.

Situationerna i Hur skulle säga? Tonår skapades  tillsammans med en högstadieskola utanför Göteborg, som använde verktyget i en flerårig satsning på att skapa bättre samförstånd mellan eleverna på högstadiet.

Back To Top