skip to Main Content

EFFEKTIV DIALOG

Uppmuntra ärliga samtal om komplexa problem och bygga nya broar.

Utvecklande

Spelets konstruktion gör att man får träna på att utveckla sin förmåga i att ge och få feedback ”på rätt sätt”.

På allvar

Eftersom spelet innehåller tävlingsmoment gör det att engagemanget höjs och fler bidrar.

Roligt

Tävlingsmomentet gör att det blir lustfyllt och roligt att diskutera litet svåra och känsliga frågeställningar, och ”elefantfrågorna” blir färre.

SLÄPP
ELEFANTERNA FRIA!

Elefanten i rummet är ett bildligt uttryck för något som är påtagligt för alla människor i en grupp, men som man undviker att prata om.

Orsaken till att man håller tyst om ’elefanten’ kan vara att det skulle vara genant, förorsaka besvärliga diskussioner eller att ämnet är tabu.

VAD ÄR HUR SKULLE DU SÄGA?

HUR SKULLE DU SÄGA?® är ett feedbackspel som hjälper skolelever att bli bättre och säkrare på att prata om situationer i skolan som man kan uppleva som svåra.

Ett spel där deltagarna ställs inför litet besvärliga frågeställningar som skapar diskussioner med skolkamraterna, om hur man skall se på olika situationer i skolan. Tävlingsmomentet i spelet gör att alla diskussioner som berörs vid speltillfället blir betydligt skarpare på ett positivt sätt, och spelarnas engagemang blir också större än vid andra samtal.

Spelet finns även i en mängd olika varianter med frågor anpassade för respektive målgrupp. Många av spelen finns också på engelska.

VEM KAN ANVÄNDA SPELET?

Spelet är i första hand anpassat för elever i årskurs 6-9. Vanligtvis använder man det tillsammans med lärare, kuratorer och övrig personal. Det är ett enkelt och positivt sätt att skapa bra diskussioner om viktiga frågor. Det finns också skolor som använder spelet i årskurserna 4-5.

Hur skulle du säga? Tonår är ett kraftfullt verktyg för utveckling av självinsikt och bättre förståelse och samarbetsklimat i skolan. Kan användas av små och stora grupper. Och det är roligt!

Back To Top